زبان تاتی
merabana xədâ nâmə na. salâm .šəma hâl čəzenə? čama tâtân barja xaš amayran
درباره وبلاگ


هدف این وبلاگ، معرفی علمی زبان تاتی و گردآوردی و معرفی کتاب‌ها، مقاله‌ها و مطالب علمی معتبر در مورد این زبان ‏است. ‏

راحله ایزدی‌ فر، دانش آموختۀ دکتری زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
‏ ‏‎ raheleh.izadifar@gmail.com

با سپاس فراوان از
استاد راهنمای بزرگوارم،
آقای دکتر محمد راسخ مهند
و
استاد بزرگوار،
آقای دکتر جهاندوست سبزعلیپور
و
بزرگوارانی که مرا در تحقیقاتم
در زمینه زبان تاتی
یاری می کنند
به ویژه
سرکار خانم سعیده رحمانی
سرکار خانم ندا طاهرخانی
سرکار خانم فرناز طاهرخانی
جناب آقای علیرضا طاهرخانی
جناب آقای حسین غلامی
جناب آقای علی محمد آقاعلیخانی
آقای دکترنصرالله پورمحمدی‌املشی
جناب آقای علی اکبر پورقاسم
سرکار خانم الهام رحمانی
سرکار خانم ندا مهدوی
جناب آقای علی علیزاده جوبنی
جناب آقای جواد معراجی لرد
جناب آقای عباس رحمانی (تات)
جناب آقای عباس طاهری
سرکار خانم فاطمه نژادعلی
جناب آقای مهدی ویسانیان
جناب آقای سید روح الله سیدعلوی
جناب آقای سلمان ولی محمدی
جناب آقای رضا واحدی
جناب آقای مهدی خلج
جناب آقای ابوالفضل سولی بیگ
جناب آقای حمید ترابی
جناب آقای حسین رحیمی
جناب آقای جاسم ایراندوست
سرکار خانم ملوک گنجی
سرکار خانم رقیه توکلی

مطالب اخیر
دوشنبه 31 شهریور 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر


The Rise of Accusative Alignment in Tâti

 by

Dr. Mohammad RasekhMahand, Raheleh IzadiFar


 : Paper presented at

the Sixth Conference on Syntax of the World's Languages

http://swl-6.wikidot.com/

 Italy, Pavia, 8-10 September 2014

click   Download   to receive Abstract Booklet

نوع مطلب : آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : conference website،
دوشنبه 31 شهریور 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر

Ditransitive Constructions in Tati

by

Dr. Mohammad RasekhMahand, Raheleh IzadiFar


 : Paper presented at

the Workshop

Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective

Pavia (Italy) 11 September 2014

http://titus.uni-frankfurt.de/2trans/

click   PDF  to receive Abstract Booklet

نوع مطلب : همایش‌ها، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : سایت همایش،
سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر
بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

نویسنده: دکتر محمد راسخ مهند و راحله ایزدی فر

مجله ادب پژوهی - شماره 25 - پاییز 92
 صفحه 135 - 160


برای دریافت متن کامل مقاله متن ( PDF )  را کلیک کنید

نوع مطلب : گونه تاتی دِرَو، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 فروردین 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر
موضوع پایان نامه دوره دکتری اینجانب راحله ایزدی فر، دانشجوی رشته زبان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا همدان در بهمن 1392 به تصویب رسید :

عنوان : بررسی نظام انطباق در گروه زبانی تاتی
Title: A Study of Alignment System in T
āti Language Group

استاد راهنما: آقای دکتر محمد راسخ مهند
استاد مشاور: آقای دکتر حسن رضایی باغ بیدی


در تحقیق کنونی، پنج گونه تاتی اشتهاردی، تاکستانی، جوبُنی، هزاررودی و کرینی برای بررسی نظام انطباق انتخاب شده ­اند.
نوع مطلب : پایان نامه ها در مورد تاتی، گونه تاتی طارم (زنجان)، گونه تاتی کرینی، گونه تاتی تاکستان(قزوین)، گونه تاتی اشتهارد(البرز)، گونه تاتی رودبار، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 21 فروردین 1392 :: نویسنده : راحله ایزدی فر


Association for Linguistic Typology
10th Biennial Conference  - ALT 10


http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/2013_ALT10/index.html

Date: August 15-18, 2013

Leipzig - GermanyThe Alignment System Changes in Tāti Language Group   -   poster presentation

Mohammad Rasekh Mahand, PhD   &    Raheleh Izadi Far   

برای دریافت چکیده مقاله  abstract را کلیک کنید
نوع مطلب : همایش‌ها، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد راحله ایزدی فر در مورد مفعول نمایی افتراقی در گونه تاتی چال

نام خانوادگی دانشجو: ایزدی­ فر                       نام: راحله

 عنوان پایان نامه: مفعول­ نمایی افتراقی در منتخبی از زبان های ایرانی نو شمال غربی

استاد راهنما: دکتر محمد راسخ­ مهند

استاد مشاور: دکتر مهرداد نغزگوی­ کهن

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد      رشته: زبان­شناسی همگانی           دانشگاه: بوعلی­ سینا همدان

 دانشکده: ادبیات و علوم انسانی         تاریخ فارغ التحصیلی:1387          تعداد صفحه: 100

کلید واژه ها: مفعول مستقیم، مفعول­ نمایی افتراقی، زبان تاتی، تالشی، بلوچی، جانداری، معرفگی

چکیده:

برخی از زبانهایی که دارای نظام حالت­ نمایی آشکار مفعولهای مستقیم هستند، تمام مفعولها را به شیوه یکسان نشان نمی ­دهند. این زبانها تنها حالت زیرمجموعه ای از مفعولهای خود را بسته به خصوصیات معنایی و کاربردی مفعولها نشان می­ دهند و اغلب به لحاظ اینکه کدام زیرمجموعه نشانه حالت می­ گیرد نیز با هم متفاوت هستند. این پدیده، مفعول­ نمایی افتراقی نامیده می­ شود. ویژگیهای مرتبط با مفعول­ نمایی افتراقی شامل جانداری و معرفگی مفعولهای مستقیم می­ باشد.

هدف رساله حاضر بررسی مفعول­ نمایی افتراقی در سه زبان منتخب ایرانی نو شمال غربی یعنی تاتی، تالشی و بلوچی است. گویش چالی تاتی، گویش مرکزی تالشی و گویش خاشی بلوچی برای بررسی مفعول­ نمایی افتراقی در این زبانها انتخاب شده­ اند. تحلیل آیسن(2003) از مفعول ­نمایی افتراقی بر اساس نظریه بهینگی و بر­مبنای دو طیف جانداری و معرفگی در این سه زبان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به ­دست آمده نشان می­ دهد در هر سه این زبانها مفعول­ نمایی افتراقی وجود دارد.

حالت غیرفاعلی در چالی تمام مفعولهای معرفه را نشان می دهد اما مفعولهای نکره مشخص و نکره

غیرمشخص بدون این نشانه حالت هستند و نقطه برش در چالی در بخش آخر طیف معرفگی است. در عین حال تفاوتهایی نیز در کاربرد حرف اضافه پسین ku/u و حالت نمای –ār با توجه به طیف جانداری وجود دارد و چالی اسمهای انسان را متفاوت از اسم های غیرانسان نشاندار می کند.


نوع مطلب : پایان نامه ها در مورد تاتی، گونه تاتی چال (شال)، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
(31 صفحه - از 2 تا 32)
برای دریافت مقاله کامل روی PDF  کلیک کنید


ذکر این توضیح لازم است که قسمت اعظم این مقاله به بررسی مفعول نمایی افتراقی
 در گویش های مختلف زبان تاتی اختصاص دارد .نوع مطلب : آثار دکتر راسخ مهند، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نگاهی رده شناختی به پی بست های ضمیری در زبان تاتی

نویسنده : دکتر محمد راسخ مهند

پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان )
پاییز و زمستان 1388 ، دوره 1 ، شماره 1 ، صفحات 1 - 10


برای دریافت مقاله   متن كامل (PDF)  را کلیک کنید
نوع مطلب : آثار دکتر راسخ مهند، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاثیر معرفگی بر نشانه مفعولی در زبان‌های تاتی، تالشی و بلوچی

مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد راحله ایزدی فر

به راهنمایی آقای دکتر محمد راسخ مهند و مشاوره آقای دکتر مهرداد نغزگوی کهن

مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-41
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1دکتر محمد راسخ‌مهند  ؛ 2راحله ایزدی‌فر
1دانشیار گروه زبان‌شناسی همگانی،
آدرس: همدان، دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه زبان‌شناسی،
2دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
برای دریافت اصل مقاله روی  اصل مقاله (204 K)  کلیک کنید.

نوع مطلب : گونه تاتی چال (شال)، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic