زبان تاتی
merabana xədâ nâmə na. salâm .šəma hâl čəzenə? čama tâtân barja xaš amayran
درباره وبلاگ


هدف این وبلاگ، معرفی علمی زبان تاتی و گردآوردی و معرفی کتاب‌ها، مقاله‌ها و مطالب علمی معتبر در مورد این زبان ‏است. ‏

راحله ایزدی‌ فر، دانش آموختۀ دکتری زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
‏ ‏‎ raheleh.izadifar@gmail.com

با سپاس فراوان از
استاد راهنمای بزرگوارم،
آقای دکتر محمد راسخ مهند
و
استاد بزرگوار،
آقای دکتر جهاندوست سبزعلیپور
و
بزرگوارانی که مرا در تحقیقاتم
در زمینه زبان تاتی
یاری می کنند
به ویژه
سرکار خانم سعیده رحمانی
سرکار خانم ندا طاهرخانی
سرکار خانم فرناز طاهرخانی
جناب آقای علیرضا طاهرخانی
جناب آقای حسین غلامی
جناب آقای علی محمد آقاعلیخانی
آقای دکترنصرالله پورمحمدی‌املشی
جناب آقای علی اکبر پورقاسم
سرکار خانم الهام رحمانی
سرکار خانم ندا مهدوی
جناب آقای علی علیزاده جوبنی
جناب آقای جواد معراجی لرد
جناب آقای عباس رحمانی (تات)
جناب آقای عباس طاهری
سرکار خانم فاطمه نژادعلی
جناب آقای مهدی ویسانیان
جناب آقای سید روح الله سیدعلوی
جناب آقای سلمان ولی محمدی
جناب آقای رضا واحدی
جناب آقای مهدی خلج
جناب آقای ابوالفضل سولی بیگ
جناب آقای حمید ترابی
جناب آقای حسین رحیمی
جناب آقای جاسم ایراندوست
سرکار خانم ملوک گنجی
سرکار خانم رقیه توکلی

مطالب اخیر
سه شنبه 21 فروردین 1397 :: نویسنده : راحله ایزدی فر
نظام انطباق در زبان تاتی 
تالیف راحله ایزدی فر
رشت، فرهنگ ایلیا ، 1396 
برای دریافت صفحات جلد و فهرست این کتاب روی PDF کلیک کنید 

نوع مطلب : کتاب‌های منتشرشده در مورد تاتی، گونه تاتی شاهرود خلخال، گونه تاتی رودبار، گونه تاتی کرینی، گونه تاتی اشتهارد(البرز)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی

تالیف راحله ایزدی فر

نشریه علمی پژوهشی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396
صفحات 149 - 166

برای دریافت مقاله XML اصل مقاله (673 K) را کلیک کنید

نوع مطلب : گونه تاتی رودبار، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار

تالیف راحله ایزدی فر

نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395
صفحات 161 - 176

برای دریافت مقاله XML اصل مقاله (1413 K) را کلیک کنید
نوع مطلب : گونه تاتی رودبار، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بررسی طبقه نماهای عددی در گونه دروی زبان تاتی
تالیف راحله ایزدی فر
مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394
صفحات  59- 78
 برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید


نوع مطلب : گونه تاتی دِرَو، گونه تاتی شاهرود خلخال، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : مجله زبان ها و گویش های ایرانی،
ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبنی
تالیف راحله ایزدی فر
در مجموعه چکیده مقالات نخستین همایش زبان شناسی نقشگرا
همدان - دانشگاه بوعلی سینا
11 و 12 شهریور 1394

برای دریافت چکیده PDF  را کلیک کنید

نوع مطلب : راحله ایزدی‌فر، گونه تاتی رودبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بررسی ساخت های دومفعولی گویش اشتهاردی
تالیف راحله ایزدی فر
در مجموعه مقالات نهمین همایش زبان شناسی ایران
5 و 6 اسفند 1393

تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی
به کوشش دکتر محمد دبیرمقدم
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

جلد اول
صفحات 181 - 193

برای دریافت چکیده این مقاله  PDF  را کلیک کنید
برای دریافت مقاله کامل  PDF   را کلیک کنید

نوع مطلب : گونه تاتی اشتهارد(البرز)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بررسی وزن اشعار شفاهی تاتی
تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور و راحله ایزدی فر
چاپ شده در مجموعه مقالات دومین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی
برگزارشده در انجمن زبانشناسی ایران 25 و 26 اردیبهشت 1392
به کوشش دکتر امید طبیب زاده
تهران - نشر هرمس 1394

برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید
نوع مطلب : آثار دکتر سبزعلیپور، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 31 شهریور 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر


The Rise of Accusative Alignment in Tâti

 by

Dr. Mohammad RasekhMahand, Raheleh IzadiFar


 : Paper presented at

the Sixth Conference on Syntax of the World's Languages

http://swl-6.wikidot.com/

 Italy, Pavia, 8-10 September 2014

click   Download   to receive Abstract Booklet

نوع مطلب : آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : conference website،
دوشنبه 31 شهریور 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر

Ditransitive Constructions in Tati

by

Dr. Mohammad RasekhMahand, Raheleh IzadiFar


 : Paper presented at

the Workshop

Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective

Pavia (Italy) 11 September 2014

http://titus.uni-frankfurt.de/2trans/

click   PDF  to receive Abstract Booklet

نوع مطلب : همایش‌ها، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : سایت همایش،

معرفی کتاب رده شناسی زبان های ایرانی
 تالیف دکتر محمد دبیرمقدم


معرفی توسط : راحله ایزدی فر

مجله پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا

دوره 4 ، شماره 7 ، بهار 1393

صفحه 283 - 294


برای دریافت معرفی   اصل مقاله (432 K ) را کلیک کنید

شایان ذکر است که کتاب رده شناسی زبان های ایرانی در سال 1392 به چاپ رسید و دو جلد و بیش از 1300 صفحه می باشد و فصل چهاردهم این کتاب در حدود صد صفحه به رده شناسی زبان تاتی و به ویژه گویش چالی پرداخته است
نوع مطلب : کتاب‌های منتشرشده در مورد تاتی، گونه تاتی چال (شال)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر
بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

نویسنده: دکتر محمد راسخ مهند و راحله ایزدی فر

مجله ادب پژوهی - شماره 25 - پاییز 92
 صفحه 135 - 160


برای دریافت متن کامل مقاله متن ( PDF )  را کلیک کنید

نوع مطلب : گونه تاتی دِرَو، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 فروردین 1393 :: نویسنده : راحله ایزدی فر
موضوع پایان نامه دوره دکتری اینجانب راحله ایزدی فر، دانشجوی رشته زبان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا همدان در بهمن 1392 به تصویب رسید :

عنوان : بررسی نظام انطباق در گروه زبانی تاتی
Title: A Study of Alignment System in T
āti Language Group

استاد راهنما: آقای دکتر محمد راسخ مهند
استاد مشاور: آقای دکتر حسن رضایی باغ بیدی


در تحقیق کنونی، پنج گونه تاتی اشتهاردی، تاکستانی، جوبُنی، هزاررودی و کرینی برای بررسی نظام انطباق انتخاب شده ­اند.
نوع مطلب : پایان نامه ها در مورد تاتی، گونه تاتی طارم (زنجان)، گونه تاتی کرینی، گونه تاتی تاکستان(قزوین)، گونه تاتی اشتهارد(البرز)، گونه تاتی رودبار، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دستوری­ شدگی طبقه­ نمای  /done ne در گونه تاکستانی زبان تاتی

نویسندگان :

دکتر مهرداد نغزگوی­ کهن ( دانشیار گروه زبان­ شناسی دانشگاه بوعلی­ سینا همدان)

راحله ایزدی ­فر ( دانشجوی دکتری زبان­ شناسی دانشگاه بوعلی­ سینا همدان)

فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

سال اول ، شماره اول ، تابستان 1392 ، صص 59 - 77

برای دریافت مقاله کامل   20150907151009-9992-4.pdf را کلیک کنید

نوع مطلب : گونه تاتی تاکستان(قزوین)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 نقش دوگانه پی بستهای ضمیری در تاتی تاکستانی
(راحله ایزدی فر)

زمان: 5  دی  1392
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برای دریافت برنامه‌ سخنرانی‌ها   Clitics time sheet.pdf  را انتخاب کنید

برای دریافت اطلاعات مربوط به شرایط و شیوه ثبت‌نام clitics. reg..pdf   را انتخاب کنید 
نوع مطلب : گونه تاتی تاکستان(قزوین)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : انجمن زبان شناسی ایران،
نظام حالت نمایی در گویش تاتی خلخال

نویسندگان: دکتر جهاندوست سبزعلیپور و راحله ایزدی فر

در مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی

دوره 5 ، شماره 4 ( پیاپی 20) ، آذر و دی 1393، صفحه 103- 123


برای دریافت مقاله کامل   اصل مقاله (299 K)  را کلیک کنید

برای دریافت چکیده انگلیسی   اصل مقاله [English]   را کلیک کنید
چکیده
زبان تاتی از جمله زبان­هایی است که از میان شیوه های رایج در بین زبان­ های جهان برای نمایش روابط دستوری، از شیوه حالت­ نمایی و نشان­دار کردن وابسته­ ها در کنار شیوه ­های دیگری از جمله مطابقه استفاده می­کند. زبان تاتی یکی از زبان­ های ایرانی شمال­ غربی است که گونه­ های مختلف آن در برخی روستاها و شهرهای استان­های اردبیل، قزوین، زنجان و گیلان به صورت جزیره ­های زبانی به حیات خود ادامه می­ دهند. گونه مورد بررسی در این مقاله، گونۀ دروی (dərav-i) تاتی مورد تکلم در روستای درو از توابع شاهرود خلخال است. هدف از پژوهش کنونی، بررسی نظام حالت­ نمایی در این گونه است. با وجود ویژگی­ های کهن این گونه زبانی، تاکنون تحقیقی در مورد نظام حالت­ نمایی آن انجام نشده و این در حالی است که این گونه به علت مهاجرت بسیار زیاد نسل جوان به شهرهای اطراف و عدم انتقال آن به نسل بعدی از زبان­ های شدیداً در معرض خطر فراموشی به شمار می ­رود.
 
کلیدواژگان
کلید­واژه ­ها: زبانِ تاتی؛ حالت ­نمایی؛ گونه تاتیِ دِرَوی؛ فاعلی- مفعولی؛ کنایی- مطلق

نوع مطلب : گونه تاتی دِرَو، آثار دکتر سبزعلیپور، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : مجله جستارهای زبانی،

معرفی کتاب

تغییر انطباق در زبان های ایرانی: رویکردی بر اساس دستور ساختاری،جفری هیگ،2008

معرفی توسط راحله ایزدی فر ( دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا)

مجله پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
(مجله دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دوره 3، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 261-267

صفحه 160 تا 172 این کتاب به بررسی انطباق به خصوص ضمایر  در زبان های گروه تاتی از جمله تاتی طارم، اشتهاردی ، شاهرودی ، خویینی ، چالی ، تاکستانی ، خیارجی ، ابراهیم آبادی ، سگزآبادی ، دانسفانی ، اسفرورینی ، خوزنینی ، کجلی  و وفسی اختصاص دارد

برای دریافت معرفی کتاب  اصل مقاله (525 K)    را کلیک کنید 


نوع مطلب : راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : مجله پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،،
چهارشنبه 21 فروردین 1392 :: نویسنده : راحله ایزدی فر

Fifth International Conference on Iranian Linguistics  - ICIL5
24th – 26th August 2013

Department of General Linguistics
University of Bamberg - Germany

http://bamling-research.de/content/2013-icil5_main.html

article accepted about Tati language

Different Alignment Systems in Tâti Dialects of Eshtehârdi, Tâkestâni and Dəravi

Raheleh IzadiFar- oral presentation

نوع مطلب : همایش‌ها، گونه تاتی دِرَو، گونه تاتی تاکستان(قزوین)، گونه تاتی اشتهارد(البرز)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 21 فروردین 1392 :: نویسنده : راحله ایزدی فر


Association for Linguistic Typology
10th Biennial Conference  - ALT 10


http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/2013_ALT10/index.html

Date: August 15-18, 2013

Leipzig - GermanyThe Alignment System Changes in Tāti Language Group   -   poster presentation

Mohammad Rasekh Mahand, PhD   &    Raheleh Izadi Far   

برای دریافت چکیده مقاله  abstract را کلیک کنید
نوع مطلب : همایش‌ها، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دومین همایش وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی


دبیر علمی: آقای دکتر امید طبیب‌زاده

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه 25و26 اردیبهشت  ماه 1392


برنامه سخنرانی های دومین همایش وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در انجمن زبانشناسی ایران 25 و 26 اردیبهشت  1392 :
عنوان مقاله در مورد زبان تاتی : بررسی وزن شعر عامیانه تاتی


دکتر جهاندوست سبزعلیپور و راحله ایزدی فر


زمان ارائه این سخنرانی:

 ساعت  15-15:30   روز 26 اردیبهشت 1392برای دریافت برنامه سخنرانی های این همایش
2nd cong. of Persian Metrics.pdf را کلیک کنید.


برای دریافت فایل نحوه ثبت نام در این همایش 2nd. Metric Conf. Reg.pdf را کلیک کنید.


برای اطلاعات بیشتر در مورد این همایش به
انجمن زبان شناسی ایران، مراجعه فرمایید


نوع مطلب : همایش‌ها، گونه تاتی کلور، گونه تاتی دِرَو، آثار دکتر سبزعلیپور، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : انجمن زبانشناسی ایران،
چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد راحله ایزدی فر در مورد مفعول نمایی افتراقی در گونه تاتی چال

نام خانوادگی دانشجو: ایزدی­ فر                       نام: راحله

 عنوان پایان نامه: مفعول­ نمایی افتراقی در منتخبی از زبان های ایرانی نو شمال غربی

استاد راهنما: دکتر محمد راسخ­ مهند

استاد مشاور: دکتر مهرداد نغزگوی­ کهن

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد      رشته: زبان­شناسی همگانی           دانشگاه: بوعلی­ سینا همدان

 دانشکده: ادبیات و علوم انسانی         تاریخ فارغ التحصیلی:1387          تعداد صفحه: 100

کلید واژه ها: مفعول مستقیم، مفعول­ نمایی افتراقی، زبان تاتی، تالشی، بلوچی، جانداری، معرفگی

چکیده:

برخی از زبانهایی که دارای نظام حالت­ نمایی آشکار مفعولهای مستقیم هستند، تمام مفعولها را به شیوه یکسان نشان نمی ­دهند. این زبانها تنها حالت زیرمجموعه ای از مفعولهای خود را بسته به خصوصیات معنایی و کاربردی مفعولها نشان می­ دهند و اغلب به لحاظ اینکه کدام زیرمجموعه نشانه حالت می­ گیرد نیز با هم متفاوت هستند. این پدیده، مفعول­ نمایی افتراقی نامیده می­ شود. ویژگیهای مرتبط با مفعول­ نمایی افتراقی شامل جانداری و معرفگی مفعولهای مستقیم می­ باشد.

هدف رساله حاضر بررسی مفعول­ نمایی افتراقی در سه زبان منتخب ایرانی نو شمال غربی یعنی تاتی، تالشی و بلوچی است. گویش چالی تاتی، گویش مرکزی تالشی و گویش خاشی بلوچی برای بررسی مفعول­ نمایی افتراقی در این زبانها انتخاب شده­ اند. تحلیل آیسن(2003) از مفعول ­نمایی افتراقی بر اساس نظریه بهینگی و بر­مبنای دو طیف جانداری و معرفگی در این سه زبان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به ­دست آمده نشان می­ دهد در هر سه این زبانها مفعول­ نمایی افتراقی وجود دارد.

حالت غیرفاعلی در چالی تمام مفعولهای معرفه را نشان می دهد اما مفعولهای نکره مشخص و نکره

غیرمشخص بدون این نشانه حالت هستند و نقطه برش در چالی در بخش آخر طیف معرفگی است. در عین حال تفاوتهایی نیز در کاربرد حرف اضافه پسین ku/u و حالت نمای –ār با توجه به طیف جانداری وجود دارد و چالی اسمهای انسان را متفاوت از اسم های غیرانسان نشاندار می کند.


نوع مطلب : پایان نامه ها در مورد تاتی، گونه تاتی چال (شال)، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تحول مضارع اخباری به مضارع مستمر

در گویش­های ایرانی شمال غربی

مقاله ارائه شده در نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی (گذشته و حال)

تهران -خرداد 1391

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)


نویسندگان: دکتر جهاندوست سبزعلیپور

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

راحله ایزدی­ فر

دانشجوی دکتری زبان­شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان


چکیده:

گویش­های ایرانی نوِ شاخۀ شمال­ غربی یک شاخه از زبان­های ایرانی است که در نواحی مختلفی از شمال غرب ایران رواج داشته و دارد. از زبان­­ها یا گویش­ های معروف این شاخه می­توان تاتی، تالشی، گیلکی، هرزنی و... را نام برد.

کلید­واژه­ها:

گویش­های ایرانی نو شمال­ غربی، تحول زبان، تاتی، تالشی، گیلکی، هرزنی، مضارع مستمر، مضارع اخباری.ادامه مطلب


نوع مطلب : گونه تاتی کرینی، گونه تاتی لردی، گونه تاتی کجلی، گونه تاتی کلاسور، آثار دکتر سبزعلیپور، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : راحله ایزدی فر
معرفی کتاب فرهنگ تاتی

تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور

رشت : فرهنگ ایلیا ، 1391 ، 425 صفحه


معرفی توسط : راحله ایزدی فر

در مجله پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)
دوره 1 ، شماره 1 ، صفحه 149 - 156


برای دریافت  معرفی روی XML اصل مقاله (268 K)  کلیک کنید
نوع مطلب : فرهنگ واژگان تاتی، کتاب‌های منتشرشده در مورد تاتی، گونه تاتی دِرَو، آثار دکتر سبزعلیپور، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عوامل تاثیرگذار بر مطابقه مفعولی در زبان تاتیِ اشتهاردی

مقاله ارائه شده در نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و چاپ شده در مجموعه مقاله های این همایش

چهارشنبه 9 اسفند 1391

راحله ایزدی فر

دانشجوی دکتری زبان­ شناسی دانشگاه بوعلی­ سینا همدان


برای دریافت مقاله کامل     PDF    را کلیک کنید.


نوع مطلب : گونه تاتی اشتهارد(البرز)، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاثیر معرفگی بر نشانه مفعولی در زبان‌های تاتی، تالشی و بلوچی

مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد راحله ایزدی فر

به راهنمایی آقای دکتر محمد راسخ مهند و مشاوره آقای دکتر مهرداد نغزگوی کهن

مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-41
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1دکتر محمد راسخ‌مهند  ؛ 2راحله ایزدی‌فر
1دانشیار گروه زبان‌شناسی همگانی،
آدرس: همدان، دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه زبان‌شناسی،
2دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
برای دریافت اصل مقاله روی  اصل مقاله (204 K)  کلیک کنید.

نوع مطلب : گونه تاتی چال (شال)، آثار دکتر راسخ مهند، راحله ایزدی‌فر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات