زبان تاتی هدف این وبلاگ، معرفی علمی زبان تاتی و گردآوردی و معرفی کتاب‌ها، مقاله‌ها و مطالب علمی معتبر در مورد این زبان ‏است. ‏ راحله ایزدی‌ فر، دانش آموختۀ دکتری زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ‏ ‏‎ raheleh.izadifar@gmail.com با سپاس فراوان از استاد راهنمای بزرگوارم، آقای دکتر محمد راسخ مهند و استاد بزرگوار، آقای دکتر جهاندوست سبزعلیپور و بزرگوارانی که مرا در تحقیقاتم در زمینه زبان تاتی یاری می کنند به ویژه سرکار خانم سعیده رحمانی سرکار خانم ندا طاهرخانی سرکار خانم فرناز طاهرخانی جناب آقای علیرضا طاهرخانی جناب آقای حسین غلامی جناب آقای علی محمد آقاعلیخانی آقای دکترنصرالله پورمحمدی‌املشی جناب آقای علی اکبر پورقاسم سرکار خانم الهام رحمانی سرکار خانم ندا مهدوی جناب آقای علی علیزاده جوبنی جناب آقای جواد معراجی لرد جناب آقای عباس رحمانی (تات) جناب آقای عباس طاهری سرکار خانم فاطمه نژادعلی جناب آقای مهدی ویسانیان جناب آقای سید روح الله سیدعلوی جناب آقای سلمان ولی محمدی جناب آقای رضا واحدی جناب آقای مهدی خلج جناب آقای ابوالفضل سولی بیگ جناب آقای حمید ترابی جناب آقای حسین رحیمی جناب آقای جاسم ایراندوست سرکار خانم ملوک گنجی سرکار خانم رقیه توکلی tag:http://tatilanguage.mihanblog.com 2020-07-11T01:20:51+01:00 mihanblog.com کتاب عناصر اقلیمی در شعر علی پدرام 2020-06-07T14:25:31+01:00 2020-06-07T14:25:31+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/255 راحله ایزدی فر عناصر اقلیمی در شعر علی پدرام تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی تهران، انتشارات گیوا 1398برای دریافت صفحات اول کتاب  PDF  را کلیک کنید 
عناصر اقلیمی در شعر علی پدرام 

تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی 

تهران، انتشارات گیوا 
1398

برای دریافت صفحات اول کتاب  PDF  را کلیک کنید 
]]>
مقاله تاثیر رسوم محلی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرام 2020-06-07T14:21:11+01:00 2020-06-07T14:21:11+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/254 راحله ایزدی فر تاثیر رسوم محلی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرام تالیف لیلا جانی و محمد رحمانی دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی 1398برای دریافت مقاله  PDF  را کلیک کنید  تاثیر رسوم محلی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرام 

تالیف لیلا جانی و محمد رحمانی

 دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی 
1398

برای دریافت مقاله  PDF  را کلیک کنید 
]]>
مقاله تاثیر واژگان محلی بر اشعار علی پدرام 2020-06-07T14:16:43+01:00 2020-06-07T14:16:43+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/253 راحله ایزدی فر تاثیر واژگان محلی بر اشعار علی پدرام تالیف لیلا جانی و محمد رحمانی دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی 1398 برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 
تاثیر واژگان محلی بر اشعار علی پدرام 

تالیف لیلا جانی و محمد رحمانی 

دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی 
1398 

برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 


]]>
مقاله اگزیتنسیالیسم در اشعار تاتی علی پدرام 2020-06-07T14:06:22+01:00 2020-06-07T14:06:22+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/252 راحله ایزدی فر اگزیتنسیالیسم در اشعار تاتی علی پدرام تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی بلغارستان، صوفیه1398 برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 
اگزیتنسیالیسم در اشعار تاتی علی پدرام 

تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی 

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی 

بلغارستان، صوفیه
1398 

برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 


]]>
مقاله تاثیر معارف مذهبی شهر تاکستان بر اسعار علی پدرام 2020-06-07T14:01:57+01:00 2020-06-07T14:01:57+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/251 راحله ایزدی فر تاثیر معارف مذهبی شهر تاکستان بر اسعار علی پدرام تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی 1398 برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 
تاثیر معارف مذهبی شهر تاکستان بر اسعار علی پدرام 

تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی 

کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی 

تهران، دانشگاه علامه طباطبایی 
1398 

برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 


]]>
مقاله تاثیر محصولات کشاورزی بر اشعار علی پدرام 2020-06-07T13:49:03+01:00 2020-06-07T13:49:03+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/250 راحله ایزدی فر تاثیر محصولات کشاورزی بر اشعار علی پدرام تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی 1398برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 
تاثیر محصولات کشاورزی بر اشعار علی پدرام 

تالیف محمد رحمانی و رضا رحمانی 

چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی 

تهران، دانشگاه علامه طباطبایی 
1398

برای دریافت مقاله  PDF   را کلیک کنید 


]]>
مقاله تاثیر فصل بهار بر اشعار علی پدرام شاعر تات زبان تاکستانی 2020-06-07T13:17:57+01:00 2020-06-07T13:17:57+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/249 راحله ایزدی فر تاثیر فصل بهار بر اشعار علی پدرام شاعر تات زبان تاکستانی تالیف محمد رحمانی، جواد رحمانی، لیلا رحمانی مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان تهران، دانشگاه علامه طباطبایی 1397برای دریافت مقاله کامل  PDF   را کلیک کنید 
تاثیر فصل بهار بر اشعار علی پدرام شاعر تات زبان تاکستانی 

تالیف محمد رحمانی، جواد رحمانی، لیلا رحمانی 

مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان 
تهران، دانشگاه علامه طباطبایی 

1397

برای دریافت مقاله کامل  PDF   را کلیک کنید 
]]>
مقاله ویژگی های آکوستیکی تکیه در زبان تاتی 2019-04-27T06:38:07+01:00 2019-04-27T06:38:07+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/248 راحله ایزدی فر  ویژگی های آکوستیکی تکیه در زبان تاتی  تالیف دکتر وحیده ابوالحسنی زاده دوماهنامه جستارهای زبانی د 6، ش 6 ، ویژه نامه زمستان 1394 ، صفحات 23- 46 برای دریافت مقاله کامل    متن کامل [PDF 340 kb]   را کلیک نمایید   ویژگی های آکوستیکی تکیه در زبان تاتی  

تالیف دکتر وحیده ابوالحسنی زاده 

دوماهنامه جستارهای زبانی 

د 6، ش 6 ، ویژه نامه زمستان 1394 ، صفحات 23- 46 

برای دریافت مقاله کامل    متن کامل [PDF 340 kb]   را کلیک نمایید 
]]>
کتاب نگاهی به ساختار اسم در گویش تاتی تاکستان 2019-04-27T06:21:05+01:00 2019-04-27T06:21:05+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/247 راحله ایزدی فر  نگاهی به ساختار اسم در گویش تاتی تاکستان تالیف دکتر جواد رحمانی تهران: انتشارات گیوا 1396    
 نگاهی به ساختار اسم در گویش تاتی تاکستان 

تالیف دکتر جواد رحمانی 

تهران: انتشارات گیوا 1396  
  


]]>
کتاب واژه شناسی گویش تاتی تاکستان 2019-04-27T06:14:14+01:00 2019-04-27T06:14:14+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/246 راحله ایزدی فر واژه شناسی گویش تاتی تاکستان تالیف دکتر جواد رحمانی تهران: انتشارات گیوا 1396                                                                                                                  واژه شناسی گویش تاتی تاکستان 

تالیف دکتر جواد رحمانی 

تهران: انتشارات گیوا 1396  
                                                                            
                                    Image result for ‫واژه شناسی تاکستان‬‎

]]>
کتاب ساختمان فعل در گویش تاتی تاکستان 2019-04-17T06:47:23+01:00 2019-04-17T06:47:23+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/245 راحله ایزدی فر ساختمان فعل در گویش تاتی تاکستان و منطقه بوئین زهرا تالیف آقای ایرج رحمانی تهران: انتشارات گیوا، 1396 
ساختمان فعل در گویش تاتی تاکستان و منطقه بوئین زهرا 

تالیف آقای ایرج رحمانی 

تهران: انتشارات گیوا، 1396 


]]>
کتاب ساختار دستوری واژگان در گویش اشتهاردی 2019-03-30T14:15:05+01:00 2019-03-30T14:15:05+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/244 راحله ایزدی فر کتاب ساختار دستوری واژگان در گویش اشتهاردی تالیف آقای محمدحسین شاه بیگ انتشارات پژوهشگر برتر 1396  کتاب ساختار دستوری واژگان در گویش اشتهاردی 
تالیف آقای محمدحسین شاه بیگ 
انتشارات پژوهشگر برتر 1396 

Image result for ‫محمدحسین شاه بیگ‬‎
]]>
مقاله فرایندهای واژ-واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایه نظریه بهینگی 2019-02-16T19:33:44+01:00 2019-02-16T19:33:44+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/242 راحله ایزدی فر فرایندهای واژ-واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایه نظریه بهینگی تالیف دکتر جواد رحمانی، دکتر محمدرضا اروجی، دکتر بهزاد رهبر فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 21-36 برای دریافت مقاله، لینک زیر را کلیک کنید اصل مقاله (1852 K)
فرایندهای واژ-واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایه نظریه بهینگی 
تالیف دکتر جواد رحمانی، دکتر محمدرضا اروجی، دکتر بهزاد رهبر 
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران 
دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 21-36 
برای دریافت مقاله، لینک زیر را کلیک کنید 
اصل مقاله (1852 K)
]]>
مقاله مقایسه واجی- صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار 2019-02-13T19:18:58+01:00 2019-02-13T19:18:58+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/241 راحله ایزدی فر  مقایسه واجی- صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار تالیف فاطمه کاظمی مطلق، دکتر محمود الیاسی، دکتر اعم استاجی مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد شماره پیاپی 12، سال 7، شماره 1بهار و تابستان 1394صفحات 49- 78برای دریافت مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید   را##plugins.themes.bootstrap3.article.main####plugins.themعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار PDF##plugins.themes.bootstrap3.article.maiچکیدهes.bootstrap3.a   را کلیک کنی
 مقایسه واجی- صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار 
تالیف فاطمه کاظمی مطلق، دکتر محمود الیاسی، دکتر اعم استاجی 
مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد 
شماره پیاپی 12، سال 7، شماره 1
بهار و تابستان 1394
صفحات 49- 78
برای دریافت مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید

   را##plugins.themes.bootstrap3.article.main####plugins.themعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار

##plugins.themes.bootstrap3.article.mai

چکیدهes.bootstrap3.a   را کلیک کنید 

]]>
کتاب نظام انطباق در زبان تاتی 2018-04-10T06:05:18+01:00 2018-04-10T06:05:18+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/240 راحله ایزدی فر نظام انطباق در زبان تاتی تالیف راحله ایزدی فررشت، فرهنگ ایلیا ، 1396 برای دریافت صفحات جلد و فهرست این کتاب روی PDF کلیک کنید  نظام انطباق در زبان تاتی 
تالیف راحله ایزدی فر
رشت، فرهنگ ایلیا ، 1396 
برای دریافت صفحات جلد و فهرست این کتاب روی PDF کلیک کنید 

]]>
کتاب فرهنگ تاتی کرنقی 2018-01-02T13:45:05+01:00 2018-01-02T13:45:05+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/239 راحله ایزدی فر فرهنگ تاتی کرنقی تالیف آقای علی یوسفی نژاد و دکتر جهاندوست سبزعلیپور رشت ، فرهنگ ایلیا، 1396 این اثر شامل دستور مختصر و فرهنگ موضوعی واژگان زبان تاتی بر مبنای گونه‌ی کرنقی است که یکی از گونه‌های زبان تاتی خلخال می باشد  فرهنگ تاتی کرنقی
تالیف آقای علی یوسفی نژاد و دکتر جهاندوست سبزعلیپور
رشت ، فرهنگ ایلیا، 1396
این اثر شامل دستور مختصر و فرهنگ موضوعی واژگان زبان تاتی بر مبنای گونه‌ی کرنقی است که یکی از گونه‌های زبان تاتی خلخال می باشد 

]]>
مقاله تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال 2017-11-22T16:17:53+01:00 2017-11-22T16:17:53+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/238 راحله ایزدی فر تاملی بر جاینام شناسی منطقه تات زبان شاهرود خلخال تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-184 برای دریافت مقاله کامل اصل مقاله (677 K) را کلیک کنید تاملی بر جاینام شناسی منطقه تات زبان شاهرود خلخال

تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور 

نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396،

صفحه 163-184

برای دریافت مقاله کامل XML اصل مقاله (677 K) را کلیک کنید

]]>
مقاله بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی 2017-09-21T11:34:56+01:00 2017-09-21T11:34:56+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/237 راحله ایزدی فر بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی تالیف راحله ایزدی فرنشریه علمی پژوهشی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396صفحات 149 - 166برای دریافت مقاله اصل مقاله (673 K) را کلیک کنید بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی

تالیف راحله ایزدی فر

نشریه علمی پژوهشی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396
صفحات 149 - 166

برای دریافت مقاله XML اصل مقاله (673 K) را کلیک کنید

]]>
مقاله تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار 2017-09-21T11:28:22+01:00 2017-09-21T11:28:22+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/236 راحله ایزدی فر تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار تالیف راحله ایزدی فرنشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 صفحات 161 - 176برای دریافت مقاله اصل مقاله (1413 K) را کلیک کنید تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار

تالیف راحله ایزدی فر

نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395
صفحات 161 - 176

برای دریافت مقاله XML اصل مقاله (1413 K) را کلیک کنید
]]>
مقاله بررسی مؤلفه‌های توالی واژه‌ و هم‌بستگی آنها با توالی مفعول/ فعل در گویش تاتی گیفان، براساس دیدگاه رده‌شناختی درایر 2017-09-19T14:23:18+01:00 2017-09-19T14:23:18+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/235 راحله ایزدی فر بررسی مؤلفه‌های توالی واژه‌ و هم‌بستگی آنها با توالی مفعول/ فعل در گویش تاتی گیفان، براساس دیدگاه رده‌شناختی درایرتالیف دکتر ندا هدایتنشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 صفحات 177-196برای دریافت مقاله اصل مقاله (602 K) را کلیک کنید

بررسی مؤلفه‌های توالی واژه‌ و هم‌بستگی آنها با توالی مفعول/ فعل در گویش تاتی گیفان، براساس دیدگاه رده‌شناختی درایر

تالیف دکتر ندا هدایت

نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395
صفحات 177-196

برای دریافت مقاله XML اصل مقاله (602 K) را کلیک کنید
]]>
مقاله فعل در گویش کلاسوری 2017-09-19T14:14:59+01:00 2017-09-19T14:14:59+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/234 راحله ایزدی فر فعل در گویش کلاسوری تالیف دکتر چنگیز مولایی نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 صفحات 43 - 64 برای دریافت مقاله اصل مقاله (1614 K) را کلیک کنید  فعل در گویش کلاسوری

تالیف دکتر چنگیز مولایی

نشریه علمی پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395
صفحات 43 - 64

برای دریافت مقاله XMLاصل مقاله (1614 K) را کلیک کنید 
]]>
کتاب راهنمای گویش شناسی 2016-11-01T08:03:39+01:00 2016-11-01T08:03:39+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/233 راحله ایزدی فر  راهنمای گویش شناسی (با مثال هایی از گویش های گیلکی، تاتی و تالشی) تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور رشت، فرهنگ ایلیا ، 1395 ، 189 صفحه برای دریافت 24 صفحه نخست این اثر  PDF  را کلیک کنید   راهنمای گویش شناسی
(با مثال هایی از گویش های گیلکی، تاتی و تالشی)

تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور

رشت، فرهنگ ایلیا ، 1395 ، 189 صفحه

برای دریافت 24 صفحه نخست این اثر  PDF  را کلیک کنید 

]]>
مقاله ریشه‌شناسی چند واژۀ کهن از گویش‌های ایرانی 2016-09-25T13:04:46+01:00 2016-09-25T13:04:46+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/232 راحله ایزدی فر ریشه شناسی چند واژه کهن از گویش های ایرانی تالیف دکتر اسفندیار طاهری مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره 1، شماره 1 - بهار و تابستان 95صفحه 151- 168 برای دریافت چکیده مشاهده مقاله و برای دریافت مقاله کامل اصل مقاله (434 K)را کلیک کنید ریشه شناسی چند واژه کهن از گویش های ایرانی
تالیف دکتر اسفندیار طاهری
مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی
دوره 1، شماره 1 - بهار و تابستان 95

صفحه 151- 168

برای دریافت چکیده مشاهده مقاله و برای دریافت مقاله کامل اصل مقاله (434 K)را کلیک کنید

]]>
گنجینه تاتی خلخال 2016-09-24T09:49:41+01:00 2016-09-24T09:49:41+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/210 راحله ایزدی فر کتاب گنجینه تاتی خلخال  تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور  تهران ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1394 در این کتاب  نُه (9) گونۀ تاتی خلخال (اَسکستانی، دروی، کُلوری، شالی، کَرینی، لردی، گیلوانی، کَرنقی و کَجلی) معرفی شده‌اند. در این کتاب از هر گونه تعداد تقریبی 2500 (دو هزار و پانصد) واژه و یکصد جمله کنار هم به طور تطبیقی چیده شده است، یعنی این معادل‌های تاتی به گونه‌ای در یک صفحه کنار هم قرار گرفته اند که به راحتی می‌توان آنها را با هم مقایسه کرد کتاب گنجینه تاتی خلخال 

تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور 

 تهران ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1394در این کتاب  نُه (9) گونۀ تاتی خلخال (اَسکستانی، دروی، کُلوری، شالی، کَرینی، لردی، گیلوانی، کَرنقی و کَجلی) معرفی شده‌اند. در این کتاب از هر گونه تعداد تقریبی 2500 (دو هزار و پانصد) واژه و یکصد جمله کنار هم به طور تطبیقی چیده شده است، یعنی این معادل‌های تاتی به گونه‌ای در یک صفحه کنار هم قرار گرفته اند که به راحتی می‌توان آنها را با هم مقایسه کرد.
علاوه بر این برای آشنایی با زبان مردم منطقه مکالمات، گفت‌گوها و خاطراتی از اهالی هریک از روستاهای نامبرده  در آن آمده و این مکالمات در داخل کتاب آوانویسی و ترجمه شده‌اند.

برای دریافت نمونه ای از این کتاب  PDF   را کلیک کنید

]]>
مقاله بررسی طبقه نماهای عددی در گونه دروی زبان تاتی 2016-05-31T14:01:04+01:00 2016-05-31T14:01:04+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/230 راحله ایزدی فر بررسی طبقه نماهای عددی در گونه دروی زبان تاتی تالیف راحله ایزدی فر مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسیدوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394 صفحات  59- 78 برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید بررسی طبقه نماهای عددی در گونه دروی زبان تاتی
تالیف راحله ایزدی فر
مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394
صفحات  59- 78
 برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید


]]>
مقاله فعل های پیشوندی در گویش تاتی رودبار 2016-05-31T13:57:34+01:00 2016-05-31T13:57:34+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/229 راحله ایزدی فر فعل های پیشوندی در گویش تاتی رودبار تالیف دکتر علی علیزاده جوبنی مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسیدوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394 صفحات 159- 172 برای دریافت مقاله کامل  بارگیری را کلیک کنید فعل های پیشوندی در گویش تاتی رودبار
تالیف دکتر علی علیزاده جوبنی
مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394
صفحات 159- 172
 برای دریافت مقاله کامل  بارگیری را کلیک کنید

]]>
مقاله حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان 2016-05-31T13:53:54+01:00 2016-05-31T13:53:54+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/228 راحله ایزدی فر حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان تالیف دکتر ندا هدایت مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسیدوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394 صفحات 35- 58برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان
تالیف دکتر ندا هدایت
مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394
صفحات 35- 58
برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید


]]>
مقاله ویژگی های مصدر در زبان های حاشیه خزر (تاتی، تالشی و گیلکی) 2016-05-31T13:44:38+01:00 2016-05-31T13:44:38+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/227 راحله ایزدی فر ویژگی های مصدر در زبان های حاشیه خزر (تاتی، تالشی و گیلکی) تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسیدوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394 صفحات 103- 130برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید
ویژگی های مصدر در زبان های حاشیه خزر (تاتی، تالشی و گیلکی)

تالیف دکتر جهاندوست سبزعلیپور
مجله زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دوره جدید، شماره 5، پیاپی 5، شهریور 1394

صفحات 103- 130

برای دریافت چکیده چکیده و برای دریافت مقاله کامل تمام‌متن را کلیک کنید

]]>
نقشه معنایی برایی در منتخبی از زبانهای ایرانی 2015-12-30T16:54:26+01:00 2015-12-30T16:54:26+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/226 راحله ایزدی فر نقشه معنایی برایی در منتخبی از زبانهای ایرانی تالیف مسعود محمدی راد در مجموعه چکیده مقالات نخستین همایش زبان شناسی نقشگرا همدان - دانشگاه بوعلی سینا 11 و 12 شهریور 1394برای دریافت چکیده PDF را کلیک کنید نقشه معنایی برایی در منتخبی از زبانهای ایرانی
تالیف مسعود محمدی راد
در مجموعه چکیده مقالات نخستین همایش زبان شناسی نقشگرا
همدان - دانشگاه بوعلی سینا
11 و 12 شهریور 1394
برای دریافت چکیده PDF را کلیک کنید
]]>
مقاله ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبنی 2015-12-30T16:45:50+01:00 2015-12-30T16:45:50+01:00 tag:http://tatilanguage.mihanblog.com/post/225 راحله ایزدی فر ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبنی تالیف راحله ایزدی فر در مجموعه چکیده مقالات نخستین همایش زبان شناسی نقشگرا همدان - دانشگاه بوعلی سینا 11 و 12 شهریور 1394 برای دریافت چکیده PDF  را کلیک کنید ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبنی
تالیف راحله ایزدی فر
در مجموعه چکیده مقالات نخستین همایش زبان شناسی نقشگرا
همدان - دانشگاه بوعلی سینا
11 و 12 شهریور 1394

برای دریافت چکیده PDF  را کلیک کنید

]]>